› Latviski › Русский
Sveicināti AS “Latvijas Gāze” E-pakalpojumu portālā!

E-pakalpojumu portālā ir iespēja ievadīt mēraparātu rādījumus, operatīvi saņemt elektroniskos pārskatus un rēķinus, kā arī veikt to apmaksu.

Neatkarīgi no autorizācijas veida, maksājumus var veikt DNB banka un Citadele banka klienti.

Portālā ir iespēja ievadīt dabasgāzes patēriņu, saņemt rēķinus un sekot līdzi kopējai maksājumu bilancei.

AS “Latvijas Gāze” informē, ka tās reorganizācijas rezultātā 2017.gada 1.decembrī Komercreģistrā ir ierakstīta AS “Latvijas Gāze” meitas sabiedrība – AS “Gaso”, kurai tiek nodotas dabasgāzes sadales sistēmas operatora funkcijas. AS “Latvijas Gāze” tiek saglabātas dabasgāzes tirgotāja funkcijas.

Informācija par dabasgāzes tirgotāju:
Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze”
Vien. reģ. Nr. 4000300642
Juridiskā adrese: Vagonu ielā 20, Rīgā, LV-1009
E-pasts: info@lg.lv
Tīmekļa vietne: www.lg.lv
Klientu portāls: https://e-pakalpojumi.dabasgaze.lv
Klientu apkalpošanas centra tālrunis: 1855
Informācija par sadales sistēmas operatoru:
Akciju sabiedrība “Gaso”
Vien. reģ. Nr. 40203108921
Juridiskā adrese: Vagonu ielā 20, Rīgā, LV-1009
E-pasts: info@gaso.lv
Tīmekļa vietne: www.gaso.lv
Kontaktu centra tālrunis: 155
Avārijas dienesta tālrunis: 114

Klienti arī turpmāk saņems dabasgāzi noslēgtā dabasgāzes tirdzniecības līguma ietvaros.

 
Autorizācija   Pieslēgties no internetbankas
Lietotājvārds
(e-pasts)
Parole
 
 
Paroles atgādinājums
Lietotājvārda atgādinājums
 
Jauna lietotāja reģistrācija
Reģistrēties
 
 
 
 
 
Maksājumus portālā var veikt ar:  
 
AS "Latvijas Gāze"
Vagonu iela 20, LV-1009
Rīga, Latvija
Kontaktu centra tel.: 1855
Zvaniem no ārzemēm: +371 67 869 866
E-pasts: info@lg.lv
Skype zvans  
 
Lapa izmanto Google Analytics